53034

 


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562   ปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)และประชาชนอำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร   โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช สิ่งขีดขวางทางน้ำ  ณ  ลำห้วยแสนตอตอนบน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250  คน โดยมี นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี ผอ.ศอ.จอส.อ.โพนนาแก้ว  เป็นประธานในพิธี

 

 


Truehits