01 Small

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ดำภูพาน 2 จำนวน 40 ตัว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไก่ดำพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 8 ตัว และลูกไก่คละเพศเพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกจำนวน 30 ตัว มอบให้ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ เป็นผู้แทนในการมอบและให้การดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มเบื้องต้น

02 Small 03 Small

 

 

 

 

 

 


Truehits