02 Small

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลฮางโฮง ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563   ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลฮางโฮง กิจกรรม ดังนี้
       - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข - แมว
       - ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
       - อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์
       - พร้อมทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลฮางโฮง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2563

 

 

{


Truehits