01

 

วันที่    6 สิงหาคม 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์     สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์   ตามเงื่อนไขการให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)   ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 


Truehits