01

 

 
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคระบาดในโค-กระบือ พร้อมทั้งกำชับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่เข้ามาในพื้นที่ แนะนำแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดโรคในโค-กระบือ ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มพ่อค้าโค-กระบือ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ณ ตลาดนัดโค-กระบือตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 
 


Truehits