06

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายเทริดวรพงษ์ ผลบุญ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 นวัตกรรมเกษตรวิถีใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2563 โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร