04

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่บ้านยางงาม หมู่ที่ 4 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการเจาะเลือดโค-กระบือ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่งตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับรอบรณรงค์รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 


Truehits