01


วันที่  4 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย

 

 01

 วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​  จังหวัดสกลนคร   นำโดยนายสุโชติ​ ประสันแพงศรี​ 
ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​   ออกตรวจเยี่ยม  ให้คำแนะนำ  และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 
ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์อารมณ์​ดี​ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์​บ้านโพนงาม​ 
หมู่ที่​ 13​ ตำบลนาม่อง​ อำเภอกุดบาก​ จังหวัดสกลนคร
02

972 Small

วันที่​ 15 สิงหาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​ นำโดย​ นายสุโชติ​ ประสันแพงศรี​ ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​ ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้า​ OTOP และท่องเที่ยวหมู่บ้านนวัตวิถี​ บ้านกุดแฮด​ หมู่​ 9 ตำบลกุดบาก​ อำเภอกุดบาก​ จังหวัดสกลนคร​ ซึ่งจัดขึ้นโดย​ สำนักงานพัฒนาชุมชน​ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกุดบาก​ ระหว่างวันที่​ 15​-16 สิงหาคม​ 2562​ ณ​ ศูนย์วัฒนธรรมไทยกะเลิงอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

01

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจติดตามให้คำแนะนำการสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และกระบวนการทำอาหารหมัก TMR แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้วยหญ้าเนเปียร์  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้วยหญ้าเนเปียร์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

S 74080337 Small

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่องดาว สำนักงานประมงอำเภอสว่างแดนดิน ผู้รับผิดชอบอำเภอสว่างแดนดิน ส่องดาว และวาริชภูมิ บูรณาการร่วมปฏิบัติงาน “โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ปี 2562” โดยเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 แห่ง และได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

Truehits