05

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย

01


วันที่  4 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย

 

01

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจติดตามให้คำแนะนำการสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และกระบวนการทำอาหารหมัก TMR แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้วยหญ้าเนเปียร์  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ ด้วยหญ้าเนเปียร์ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 01

 วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​  จังหวัดสกลนคร   นำโดยนายสุโชติ​ ประสันแพงศรี​ 
ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​   ออกตรวจเยี่ยม  ให้คำแนะนำ  และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 
ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์อารมณ์​ดี​ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์​บ้านโพนงาม​ 
หมู่ที่​ 13​ ตำบลนาม่อง​ อำเภอกุดบาก​ จังหวัดสกลนคร
02

972 Small

วันที่​ 15 สิงหาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​ นำโดย​ นายสุโชติ​ ประสันแพงศรี​ ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​ ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้า​ OTOP และท่องเที่ยวหมู่บ้านนวัตวิถี​ บ้านกุดแฮด​ หมู่​ 9 ตำบลกุดบาก​ อำเภอกุดบาก​ จังหวัดสกลนคร​ ซึ่งจัดขึ้นโดย​ สำนักงานพัฒนาชุมชน​ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกุดบาก​ ระหว่างวันที่​ 15​-16 สิงหาคม​ 2562​ ณ​ ศูนย์วัฒนธรรมไทยกะเลิงอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

Truehits