S 74080337 Small

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่องดาว สำนักงานประมงอำเภอสว่างแดนดิน ผู้รับผิดชอบอำเภอสว่างแดนดิน ส่องดาว และวาริชภูมิ บูรณาการร่วมปฏิบัติงาน “โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ปี 2562” โดยเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 แห่ง และได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

S 1613847 Small

วันที่  15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับมูลนิธิสว่างธรรมสถาน เข้าช่วยเหลือกระบือป่วย เพศเมีย ที่มีอายุมาก และไม่สามารถลุกเดินไม่ได้ ณ บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปรักษาต่อที่มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยเพื่อให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง  ณ  หมู่ที่ 7 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

725 Small

วันที่​ 14 สิงหาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก​ ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดบาก​ จัด​ประชุมผู้ประกอบการขายเนื้อสัตว์เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคติดต่อในสัตว์ปีก​   ณ​   หอประชุมเทศบาลตำบลกุดบาก​ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม​ จำนวน​ 20​ ราย

 

S 17932332 Small

วันที่   13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย ลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  จำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่บริหารจัดการน้ำของชุมชนตำบลวาใหญ่ และตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย  จังหวัสดลกนคร   ในการนี้ได้แจ้งให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในการใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำหญ้าหมักเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้การเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มต่อไป

 

661079 Small

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยประมงอำเภอนิคมน้ำอูน ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวม 5 ร้าน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

Truehits