×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosno/domains/pvlo-sno.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/vet/2561/03/20
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/vet/2561/03/20

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

{gallery}stories/news/vet/2561/03/20{/gallery}


วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า โครงการศึกษา วิจัย ทดลอง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเข้าดูพื้นที่งานด้านปศุสัตว์  ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 

01

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

Truehits