01

 

วันที่   5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสกลนคร   ดำเนินการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์  อาหารสัตว์น้ำ  ยาสัตว์  ยาสัตว์น้ำ  ในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

01

วันที่   21 กรกฎาคม 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มไก่ ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่2/2563   ณ  โรงเรียนโครงการพระราชดำริ   ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์   จังหวัดสกลนคร

 

03 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัย นามเข็ม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยมีสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำแหนมหมู ใส้กรอก และปลาส้ม จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

  

07 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม บ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน กิจกรรม ดังนี้
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข - แมว จำนวน 78 ตัว
- ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว จำนวน 21 ตัว
- อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ ตำบลดงชน ทุกหมู่บ้าน
พร้อมทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดงชน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563

 

02 Small

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลฮางโฮง ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563   ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลฮางโฮง กิจกรรม ดังนี้
       - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข - แมว
       - ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
       - อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์
       - พร้อมทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลฮางโฮง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2563

 

 

{

Truehits