000

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน โดยมีปศุสัตว์เขต 4 ผอ.กอง ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต 4 ร่วมพิธี ในการนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จุดปฏิบัติการสัตว์เล็ก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดอบรมอาสาปศุสัตว์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 


  วันที่ 19 มีนาคม 2561 พลอากาศเอกสถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จำนวน 48 ราย  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคูคลองบริเวณลำห้วยโมง พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 85 ตัว

 

 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นำคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น. ระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตรวจประเมิน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ดำเนินกิจจกรรมด้านปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป

 


วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารึ โดยเน้นสุนัขจรจัดในวัด โรงเรียน สถานที่ราชการ  ณ   สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยความร่วมมือของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 


วันที่ 6 มีนาคม 2561  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ขบวนการกลุ่ม และการเลี้ยงดูโคเนื้อ”  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 300 ราย 
-เน้นเรื่องกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง
-เน้นการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพ ครบวงจร และยั่งยืน
-เน้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร

 

Truehits