วันที่ 5 มีนาคม 2561  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นากเทศบาลคำตากล้า ปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า ร่วมตรวจพื้นที่ขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่ากระบือ ในพื้นที่เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

     - ตรวจเอกสารการขออนุญาต
     - ตรวจพื้นที่ ความเหมาะสม
     - สอบถามการทำประชาคม
เมื่อเอกสารถูกต้อง จะทำการเชิญประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2561  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า ร่วมตรวจติดตามและสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในอำเภอคำตากล้า ดังนี้
      1. บ้านนาถ่อน ม.3 ต.หนองบัวสิม เป้าหมาย 101 คน  ผู้มาร่วม 262 คน
      2. บ้านโนนสะอาด ม.8 ต.แพด  เป้าหมาย 111 คน    ผู้มาร่วม 124 คน
      3.บ้านวนาสวรรค์ ม.6 ต.นาแต้   เป้าหมาย 60 คน  ผู้มาร่วม 89 คน
      4.บ้านหนองพอกน้อย ม.4  ต.คำตากล้า เป้าหมาย 133 คน  ผู้มาร่วม 140 คน
สรุปเบื้องต้น เวทีประชาคมที่คัดเลือก ชาวบ้านเห็นด้วยและให้ความร่วมมืออย่างดี วิทยากรเข้มแข็ง มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกแห่ง

 

 


วันที่ 3 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดเบอร์หู ตรวจสอบใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ (ใบ ร. 10)   ณ  ตลาดนัดโค-กระบือท่าแร่   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่วันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561  โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

 
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับคณะทำงาน"สุดยอดไทยเท่ ไทสกลสู่อุตสาหกรรมเกษตร 4.0" จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลของกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน ภูไท สกลนคร บ้านท่าเยี่ยม ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื้อนำไปประมวลและพัฒนาต่อไป ดังนี้
         - ด้านการผลิตอาหาร FTMR
         - พัฒนาด้านการแปรรูปเนื้อโคขุนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
         - ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุน
         - จัดทำ Home stay เพื่อให้ผู้สนใจพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคขุนตามระบบครบวงจร
         -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ให้ยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truehits