วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสกลนคร โดยปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสินค้าเกษตร ประเภทผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และตรวจมาตรฐานเครื่องชั่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสกลนคร จัดงานมหกรรมควาย @ สกลนคร โดยความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอ 18อำเภอ พร้อมกลุ่มอนุรักษ์ควาย กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร ม.ราขภัฎ ม.ราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) โดยมีพิธีแต่งงานควาย โต๊ะจีนสำหรับควาย มีผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ สนามหน้าสถานีขนส่งสกลนคร 2 อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ในวัดที่เป็นจุดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวภายในวัดและของประชาชนใกล้เคียง ณ วัดพระธาตุดุม ต.งิ้วดอน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองสกลนคร และร่วมติดตามให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร

 

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
มีกิจกรรมดังนี้
        1. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์
        2.ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีพร้อมมอบใบรับรองฯและเหรียญ
        3.บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี 
โดยมีผู้นำสุนัขและแมวมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 143 ตัวและผ่าตัดทำหมัน 33 ตัวเกษตรกร จำนวน 67 ราย (สุนัขไม่มีเจ้าของจำนวน 7 ตัว)  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

Truehits