05 Custom

วันที่   15 เมษายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ออกตรวจติดตามและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ดั้งนี้ 
   1)  โดยทำหนังสือสำรวจความต้องการของหน่วยงานที่ขอรับบริการ
   2)  วางแผนร่วมกับหน่วยงาน ในการพ่นยาฆ่าเชื้อภายนอกอาคาร
   3)  มอบน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่ได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเช็ดพื้นที่ และบริเวณที่สัมผัส โดยได้ทำเอกสารวิธีการใช้มอบให้หน่วยงานราชการ  และเข้าไปดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับหน่วยงานราชการ ดังนี้ 
            1.สรรพสามิตรพื้นที่จังหวัดสกลนคร
            2.ประมงจังหวัดสกลนคร
            3.ศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดจังหวัดสกลนคร
            4.สรรพากรพื้นที่จังหวัดสกลนคร
            5.ชั่งตวงวัด เขต 2-3 จังหวัดสกลนคร
            6.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
            7.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
            8.วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

03 Custom

 

วันที่   8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ร่วมกับผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายไข่ไก่ส่ง-ปลีก ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร สรุปได้ดังนี้
        1) ร้านขายปลีกหลายร้านที่ขายไข่ ได้รแจ้งว่า จากการที่รับไข่มาขายครั้งละ 1,000 ฟอง ในสภาวะปกติ จะขายหมดภายใน 2-3 วัน แต่ในสภาวะประกาศเคอร์ฟิว ขายหมดภายใน 3-4 ชั่วโมง แต่ก็ได้ประสานไปที่ศูนย์รวบรวมไข่ ขอเพิ่มปริมาณไข่ไก่เพื่อมาให้บริการลูกค้า
        2) ห้างแมคโคร พบผู้จัดการสินค้า ให้ข้อมูลว่ามีไข่ไก่ขายทุกวันไม่มีขาด แต่ขอจำกัดจำนวนการซื้อ 1 บัตรสมาชิกสามารถซื้อได้ 1 ถาด และมีขายทั้งในส่วนซุปเปอร์ด้านใน เป็น 10 ฟอง/15 ฟอง และที่ด้านหน้าจะเป็นแผง 30 ฟองราคา 94 บาทให้ซื้อ แต่ถ้าบางช่วงไข่ไก่หมด จะต้องรอประมาณ 1 ชั่วโมง ในการไปเอาไข่ที่สโตร์ออกมาจำหน่ายต่อไป

 

01 Small

 

วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีัรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมประชุมการขยายผลการใช้น้ำจากอ่างห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำมาใช้ประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ จำนวน 5 หมู่บ้าน   รอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเน้นการเลี้ยงสัตว์แบบปราณีต มีการรวมกลุ่มพัฒนาแบบยั่งยืนและมีรายได้ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชกราจังหวัดสกลนคร  เป็นประธาน

01 Custom

 

วันที่  6 เมษายน 2563  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี

 

07 Small

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ดำเนินการตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์นม และการจัดส่งนมโรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดส่ง การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพปกติ การควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส การจัดเรียงนมถูกต้อง สภาพถังนมปกติและสถานที่เก็บถังนมมีหลังคา

 

Truehits