จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน  หลังคาไฟบอร์หรือเหล็ก  จำนวน 2  คัน  ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563  ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30 น.   รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ 


Truehits