ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายละเอียด

 

ที่มา: งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โทร 042711756 


Truehits