รายละเอียดงบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

 

ลำดับที่ ประจำเดือน รายละเอียด
1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียด
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียด 
3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
4 ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
6 ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
7 ประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียด
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายละเอียด

 

 

 

 

 

Truehits