01

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย   จังหวัดสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์   สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์    ตามเงื่อนไขการให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  (ปศุสัตว์ OK)  ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร