01

 

วันที่   5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสกลนคร   ดำเนินการปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์  อาหารสัตว์น้ำ  ยาสัตว์  ยาสัตว์น้ำ  ในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร