หัวหน้าส่วนราชการ

ya
นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP)
  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) ของบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 1 ฟาร์ม อำเภออากาศอำนวย จำนวน 3 ฟาร์ม และในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสจำนวน 1 ฟาร์ม พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตามหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร...
โครงการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรดีเด่นและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีประมาณ 2564
  วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพการเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขยายพันธุ์ บ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการต้องรับจากสมา...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่หน่วยงาน

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
10888
Today10
Yesterday14
This_Week146
This_Month597
All_Days10888

กำลังออนไลน์

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Truehits