*** ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    รายละเอียด

รายละเอียด วีธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  รายละเอียด

ประกาศ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 10 รายการ 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

Truehits