จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 10 รายการ 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่


Truehits