S 20987968 Small

วันที่  2  สิงหาคม 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายวิทยา  จันทร์ฉลอง)  พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562  ณ  ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


Truehits