03 Small Small

วันที่  25 ธันวาคม  2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีอันเชิญพวงดอกไม้พระราชทานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์   ณ   วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อันเชิญ

 


Truehits