04

 

วันที่  11 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับและปฏิบัติภารกิจกับผู้บัญชากองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน)โดยมีพล.ต.สุพล จันทร์ผ่อง เป็นประธานตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานต้อนรับโดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ หนองหมากเฒ่า และรับฟังการดำเนินการความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของฟาร์มตัวอย่างทั้ง 4 ฟาร์ม ในจังหวัดสกลนคร คือ
            1. ฟาร์มตัวอย่าง หนองหมากเฒ่า อ.เมืองสกลนคร
            2. ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์
            3. ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกทรายขาว. อ.คำตากล้า
            4. ฟาร์มตัวอย่างบ้านนาคำ อ.คำตากล้า
ทุกฟาร์มตัวอย่างมีการดำเนินการได้ตามแผนงาน

 

 


Truehits