01

31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี 2563    ณ   บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานในพิธี

 


Truehits