วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ในวัดที่เป็นจุดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวภายในวัดและของประชาชนใกล้เคียง ณ วัดพระธาตุดุม ต.งิ้วดอน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


Truehits