01

 

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย​ พร้อมเข้าตรวจสอบ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(เนื้อโค)​ที่ถูกร้องเรียนว่ามีการใช้เนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อโค​ ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดให้ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.ตรวจเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ออกโดยพนักงาน ตรวจโรคสัตว์กำกับ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่าย เพื่อการบริโภคของมนุษย์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนดหรือมีตราประทับ รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
2.ตรวจสอบใบรับรองแหล่งที่มาของสัตว์
3.ตรวจสอบใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 

 

04

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าคัดเลือกฟาร์มโคนมต้นแบบ ( Key Farm) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี สนับสนุนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและเป็นฟาร์มโคนมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เกษตรโคนมฟาร์ม(นายกิตติ แพงศรี) บ้านป่าโจด หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 

 

04

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่บ้านยางงาม หมู่ที่ 4 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการเจาะเลือดโค-กระบือ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่งตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับรอบรณรงค์รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

01

 

ระหว่าวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำแนะนะสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ให้ปฏบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

 

06

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายเทริดวรพงษ์ ผลบุญ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 นวัตกรรมเกษตรวิถีใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2563 โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

Truehits