สำนักงานปศุสัตว์สกลนคร   ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัพท์   0 4271 1756

โทรสาร   0 4271 3332

E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เยี่ยมชมเฟสบุคสำนักงานได้ที่   https://www.facebook.com/dldsakhon

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางที่ 1  ::   ผ่านทางอีเมล์  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ช่องทางที่ 2 :: ผ่านทางโทรศัพท์  :: 0 4271 1756
ช่องทางที่ 3 :: ผ่านทางไปรษณีย์  ::  สำนักงานปศุสัตว์สกลนคร   ถนนศูนย์ราชการ  
              ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000

 

Truehits