01

 

วันที่ 27 ก.ย. 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ถ่ายพยาธิ และฉีดยาป้องกันปรสิตภายนอก ให้แก่สุนัข-แมว โดยมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน  57 ราย สัตว์เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมัน 124 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 17 ตัว สุนัขเพศเมีย 23 ตัว แมวเพศผู้ 36 ตัว แมวเพศเมีย 48 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 51 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

 


Truehits