01

วันที่  21 ธันวาคม 2562 ออเวลา  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงานการประกวดควายงามสกลนคร ครั้งที่ 1 ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14   ณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร   โดยมีการประกวดกระบือทั้งหมด ใน 3 รุ่น (ทั้งเพศผู้และเพศเมีย) ได้แก่
      1.เพศผู้/เพศเมีย ฟันน้ำนม
      2.เพศผู้/เพศเมีย ฟันแท้ 1-2 คู่
      3.เพศผู้/เพศเมีย ฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป
พร้อมทั้งมีการคัดเลือกแกรนด์แชมป์เปียน  
โดยนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานเปิดงานและมีการบูรณาการการจัดงานโดย ชมรมคนรักควายสวยงามสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 


Truehits