01

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งประชุมตรวจติดตามงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 


Truehits