รายละเอียดวาระ - รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ. 2564   

ลำดับที่ ประจำเดือน รายละเอียด
1 มกราคม 2564  รายละเอียดคลิ๊ก
 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดคลิ๊ก 
3 มีนาคม 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
4 เมษายน 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
5 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
6 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
7 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
8 สิงหาคม 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
9 กันยายน 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
10 ตุลาคม 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
11 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดคลิ๊ก
12 ธันวาคม 2564 รายละเอียดคลิ๊ก

                            ประจำปีงบประมาณ   2563

รายงานการประชุม ข้อมูล วาระกาประชุม ข้อมูล
 ประจำเดือนตุลาคม  2562 รายละเอียดคลิ๊ก ประจำเดือนตุลาคม รายละเอียดคลิ๊ก
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  รายละเอียดคลิ๊ก
 ประจำเดือนธันวาคม  2562  รายละเอียดคลิ๊ก
 ประจำเดือนมกราคม 2563  รายละเอียดคลิ๊ก
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดคลิ๊ก
 ประจำเดือนมีนาคม 2563  รายละเอียดคลิ๊ก        
 ประจำเดือนเมษายน 2563  รายละเอียดคลิ๊ก        
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดคลิ๊ก        
 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายละเอียดคลิ๊ก        
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียด        
 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียด        
 ประจำเดือนกันยายน 2563 รายละเอียด        
 ประจำเดือนตุลาคม  2563 รายละเอียด        
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียด        
ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด        

 

 

 

Truehits