×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosno/domains/pvlo-sno.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/livestock/2562/05-12-62-02
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/livestock/2562/05-12-62-02

01 Custom

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวประดลสินธุ คนชื่อ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอภูพาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพานบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอภูพาน จำนวน 5 ร้าน พร้อมทั้งมอบใบเกียรติบัตรให้กับร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการค้าอาหารสัตว์ที่ถูกต้องต่อไป

 

 

01 Custom

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสตัว์อำเภอภูพาน  อาสาปศุสัตว์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร   เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ ร้านค้าชุมชน วัด หมู่บ้านใกล้เคียง และรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

   

02 Custom

วันที่ 3 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่รวบรวมและสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร​ จำนวนผู้ประกอบการ 4 ราย​ ได้แก่​
           1.Tesco lotus สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม
           2. นางสุรีรัตน์ เภาเบ็น ตลาดสมเกียรติ
           3. นายสกลวรรธน์ สกลธนาคร ตลาดสมเกียรติ
           4. นายสงัด บุญสิทธิ์ ตลาดสมเกียรติ
ผลการตรวจสอบ​ ไม่พบการกักตุนสินค้าและไม่พบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าขายไก่สดเกินราคา​ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแต่อย่างใด

 

01 Custom

วันที่ 8 เมษายน 2563  นายนาวา อักษร ปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ เข้าดำเนินการสนับสนุนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

 

01 Small

 

วันที่ 31 มกราคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์ โรคสัตว์ การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี รวมถึงแนวทางการสร้างรายได้จากอาชีพปศุสัตว์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning) โคเนื้อ หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน    ณ    ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   เกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ราย

 

Truehits