×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosno/domains/pvlo-sno.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/vet/2561/03/20
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/vet/2561/03/20

 

141625 Small

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับซีพี เอฟ ได้อบรมให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF   พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสุกร​ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย   ในพื้นที่บ้านนาดอกไม้ หมู่ 5 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 

 

 

4287 Small

 

วันที่  11 กรกฎาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ ในโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย

       - โค จำนวน 27 ตัว ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
       -  กระบือ จำนวน 50 ตัว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขของแผ่นดิน ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
        พร้อมทั้งทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 77 รายนอกจากนี้ได้ทำการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น มีผลปรากฏว่าสัตว์ที่ได้รับมอบทุกตัว มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี และเมื่อครบกำหนดกักโรคเพื่อดูอาการเป็นเวลา 21 วัน จะทำการส่งมอบให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

01 Small

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 . ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบ(โค) โครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ 11 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ มอบโคจำนวน 50 ตัว เวลา 11.00 น.   ณ    วัดบ้านเหล่าสามัคคี ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย   มอบโคจำนวน 25 ราย

 

 

 

 

 

 

02

 

 

วันที่  8 กรกฎาคม 262 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบ(โค)ในโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาถ่อน หมู่ 3 ตำบลหนองบัวสิม  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

           - ทำพิธีบายศรี สู่ขวัญโคที่มอบจำนวน 69 ตัว
           - แจกเวชภัณฑ์สัตว์
           - ทำพิธีมอบ

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  6 มีนาคม 2561  นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมปศุสัตว์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูสุขภาพโค-กระบือ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสกลนคร  ณ  ห้องประชุมภูส้มโฮง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

Truehits