สถิติปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

 

    ลำดับที่      หัวข้อรายละเอียดประจำปี รายละเอียด
1 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2563 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
2 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2562 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
3   ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2561 คลิ๊เพื่อดูรายละเอียด
4 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2560  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
5     ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2559  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2558 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
7 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2557  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
8 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2556  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
9 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2555  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
10   ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2554 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
11 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2553 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
12 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2552 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
13 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2551 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
14 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2550 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
15 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2549 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
16 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2548 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
17 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2547 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
18 ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ประจำปี 2546 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

Truehits