1 856

วันที่ 14 มีนาคม 2560  นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 102 ตัว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ณ บ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

01

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคนและเทศบาลตำบลพังโคน จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ ตลาดสดเทศบาลตำบพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก แก่ประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการ

Truehits